Оливи SUNOCO для генераторів » autoExpert. Automotive from Europe
autoExpert » НОВИНИ » Масла, смазки » Оливи SUNOCO для генераторів

Оливи SUNOCO для генераторів

  • Прочитано: 2055
  • Дата: 3-11-2022, 14:08
  • Print
У теперішній час широке розповсюдження отримали надійні помічники – побутові електрогенератори потужністю 3-6 кВт. Такі генератори упродовж декількох годин відсутності напруги в центральній електромережі можуть забезпечувати одночасну роботу холодильника, телевізора, чайника та освітлювати помешкання. Зазвичай генератори розроблені на базі економічних 4-тактних бензинових двигунів з відносно невеликим робочим об’ємом 150…500 см3.

Не зважаючи на фрагментарність ринку генераторів за географією, великою кількістю торгових марок, потужністю, всі вони потребують технічного догляду, основним з яких є використання належних моторних олив.Виробники генераторів рекомендують обирати моторні оливи за рівнем якості та за в’язкістю. Рівень якості оливи традиційно вказують згідно норм API (Американський Інститут Нафти). Ці норми як раз і класифікують, в тому числі, оливи для 4-тактних бензинових двигунів. В’язкість оливи вказують згідно класифікації SAE (Товариство автомобільних інженерів США) в залежності від температурних умов експлуатації генератора. У температурному діапазоні від -25 °С та вище +40 °С доцільним є використання оливи з в’язкістю SAE 10W-30. Цим умовам відповідають не лише спеціальні оливи для мототехніки з маркуванням 4T на упаковці, а й традиційні універсальні автомобільні моторні оливи.

На наш погляд, відмінним рішенням для обслуговування всіх типів генераторів є напівсинтетична моторна олива SUNOCO SUPER C-3 GOLD 10W-30, яка відповідає вимогам як за показниками в’язкості, так і значно перевищує вимоги щодо експлуатаційних властивостей - API SN. Згідно класифікації API оливи вищих категорій якості повністю перекривають вимоги попередніх категорій, тому на цій оливі робота генератора буде більш надійною та довготривалою.
Завдяки напівсинтетичній основі олива SUNOCO SUPER C-3 GOLD 10W-30 має дуже високі антиокиснювальні властивості та легко витримує температурний режим, притаманний двигунам генераторів з повітряним охолодженням. Потужний сучасний пакет функціональних присадок оливи завдяки високим мийним властивостям забезпечить чистоту внутрішніх деталей двигуна і продовжені строки експлуатації.Слід зауважити, що відмінною особливістю моторної оливи SUNOCO SUPER C-3 GOLD 10W 30 є її універсальність застосування відносно типу пального двигуна. Це означає, що ця олива може використовуватися не тільки в бензинових, а й у газових та дизельних двигунах. Олива SUNOCO SUPER C-3 GOLD 10W 30 також є ефективною для побутових та промислових електрогенераторів інших типів: дизельних, газових, газо-дизельних та ін.

Оливи SUNOCO для генераторів


EN
Oils for generators
Nowadays, reliable helpers - household electric generators with a capacity of 3-6 kW are widespread. Such generators can provide simultaneous operation of a refrigerator, TV set, kettle and lighting in the room for several hours without power in the central electricity network. Generators are usually designed on the basis of economical 4-stroke gasoline engines with a relatively small working volume of 150 ... 500 cm3.

Despite the fragmented market of generators by geography, a large number of brands, capacities, they all require maintenance, the main of which is the use of proper engine oils.

Generator manufacturers recommend choosing engine oils by quality level and by viscosity. The oil quality level is traditionally specified according to API (American Petroleum Institute) standards. These standards classify, among others, oils for 4-stroke gasoline engines. The oil viscosity is specified according to the SAE classification (Society of Automotive Engineers, USA) depending on the temperature operation conditions of the generator. In the temperature range from -25 ° C and above +40 ° C it is advisable to use oil with a viscosity SAE 10W-30. These conditions correspond not only to the special oils for motor vehicles marked 4T on the package, but also to the traditional multi-purpose automotive engine oils.

In our opinion, the excellent solution for maintenance of all types of generators is a semi-synthetic engine oil SUNOCO SUPER C-3 GOLD 10W-30, which meets and significantly exceeds the requirements of viscosity indexes of API SN. According to the API classification the oils of higher quality categories fully overlap the requirements of the previous categories, so this oil will work more reliable and durable.

Thanks to its semi-synthetic base SUNOCO SUPER C-3 GOLD 10W-30 has very high antioxidant properties and easily withstands the temperature conditions inherent in air-cooled generator engines. Powerful modern package of functional oil additives due to high detergent properties will provide cleanliness of internal engine parts and prolong its service life.

It is worth to say that distinctive feature of SUNOCO SUPER C-3 GOLD 10W 30 engine oil is its universal usage concerning the type of a combustible engine. It means that this oil can be used not only in gasoline engines, but also in gas and diesel ones. SUNOCO SUPER C-3 GOLD 10W-30 oil is also effective for other types of domestic and industrial power generators: diesel, gas, gas-diesel, etc.


RU
Масла для генераторов
В настоящее время широкое распространение получили надежные помощники – бытовые электрогенераторы мощностью 3-6 кВт. Такие генераторы в течение нескольких часов отсутствия напряжения в центральной электросети могут обеспечивать одновременную работу холодильника, телевизора, чайника и освещения в помещении. Обычно генераторы разработаны на базе экономичных 4-тактных бензиновых двигателей с относительно небольшим рабочим объемом 150...500 см3.

Несмотря на фрагментарность рынка генераторов по географии, большого количества торговых марок, мощностей, все они требуют технического ухода, основным из которых является использование надлежащих моторных масел.

Производители генераторов рекомендуют выбирать моторные масла по уровню качества и по вязкости. Уровень качества масла традиционно указывают согласно норм API (Американский Институт Нефти). Эти нормы как раз и классифицируют, в том числе, масла для 4-тактных бензиновых двигателей. Вязкость масла указывают согласно классификации SAE (Общество автомобильных инженеров США) в зависимости от температурных условий эксплуатации генератора. В температурном диапазоне от -25 °С и выше +40 °С целесообразно использование масла с вязкостью SAE 10W-30. Этим условиям соответствуют не только специальные масла для мототехники с маркировкой 4T на упаковке, но и традиционные универсальные автомобильные моторные масла.

На наш взгляд, отличным решением для обслуживания всех типов генераторов является полусинтетическое моторное масло SUNOCO SUPER C-3 GOLD 10W-30, которое соответствует требованиям как по показателям вязкости, так и значительно превышает требования по эксплуатационным свойствам – API SN. Согласно классификации API масла высших категорий качества полностью перекрывают требования предыдущих категорий, поэтому на этом масле работа генератора будет более надежной и долговременной.

Благодаря полусинтетической основе масло SUNOCO SUPER C-3 GOLD 10W-30 имеет очень высокие антиокислительные свойства и легко выдерживает температурный режим, присущий двигателям генераторов с воздушным охлаждением. Мощный современный пакет функциональных присадок масла благодаря высоким моющим свойствам обеспечит чистоту внутренних деталей двигателя и продлит срок его эксплуатации.

Следует заметить, что отличительной особенностью моторного масла SUNOCO SUPER C-3 GOLD 10W 30 является его универсальность применения относительно типа горючего двигателя. Это означает, что данное масло может использоваться не только в бензиновых, но и в газовых и дизельных двигателях. Масло SUNOCO SUPER C-3 GOLD 10W-30 также эффективно для бытовых и промышленных электрогенераторов других типов: дизельных, газовых, газо-дизельных и др.


Шановний відвідувач сайту www.autoexpert-consulting.com. Якщо ви професіонал ринку автосервісу та торгівлі автозапчастинами, оливами тощо – ви маєте змогу безкоштовно користуватися послугою Hotline autoExpert за телефоном гарячої лінії +38 067 537 82 42.
 (голосов: 0)


Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.

Спецвипуски

Популярне

Календар

«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Опитування

Напрямок вашого бізнесу

Продаж автомобілів
Автосервіс
Гуртова торгівля автокомпонентами
Автомагазин
Автоперевезення
Інше